Mercury Topaz Kraftstoffverbrauch


  Topaz 1983-1994

Topaz | 1983-1994

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts
3.0 i V6 / 2 dr (1KW) Benzin (Benziner) 15.7 l/100km 10.2 l/100km
3.0 i V6 / 4 dr (3KW) Benzin (Benziner) 15.7 l/100km 10.2 l/100km
2.3 i / 2 dr (1KW) Benzin (Benziner) 12.4 l/100km 7.1 l/100km
2.3 i / 4 dr (3KW) Benzin (Benziner) 12.4 l/100km 7.1 l/100km
Mehr anzeigen
  Topaz 1983-1994

Topaz | 1983-1994

Modifikation
3.0 i V6 / 2 dr (1KW)
Empfohlener Kraftstoff
Benzin (Benziner)
Innerorts
15.7 l/100km
Außerorts
10.2 l/100km
Modifikation
3.0 i V6 / 4 dr (3KW)
Empfohlener Kraftstoff
Benzin (Benziner)
Innerorts
15.7 l/100km
Außerorts
10.2 l/100km
Modifikation
2.3 i / 2 dr (1KW)
Empfohlener Kraftstoff
Benzin (Benziner)
Innerorts
12.4 l/100km
Außerorts
7.1 l/100km
Modifikation
2.3 i / 4 dr (3KW)
Empfohlener Kraftstoff
Benzin (Benziner)
Innerorts
12.4 l/100km
Außerorts
7.1 l/100km
Mehr anzeigen